De Houtblazers

Changing the world, one note at a time…

Stacks Image 66
Stacks Image 87


« De Houtblazers » zijn een groep muziekliefhebbers die zich toeleggen op het bestuderen, uitvoeren, bekendmaken van oude muziek met de nadruk of Renaissance- en Barokmuziek (uitstapjes naar andere genres worden niet uitgesloten) die voornamelijk uitgevoerd wordt op houtblaasinstrumenten.
Dit onder de deskundige leiding van
Antonie Schlegel.
Houtblaasinstrumenten omvatten een ruim scala van bv. blokfluit, kromhoorn en andere historische rietinstrumenten (zoals dulciaan, schalmei, cornamuse), doedelzak, gemshoorn ….
Er wordt ingezet op verschillende facetten zoals:
Uitvoering, spreekbeurten door specialisten, workshops zowel over theorie als ook praktische thema’s (bvb. onderhoud instrumenten …), concertbezoek, samenwerking met andere vormen zoals zang, dans enz.
Alle activiteiten staan open voor zowel beginners, gevorderden, semi-professionelen, …
De nadruk ligt op het samen in een gezellige sfeer ervaringen opdoen en genieten van de muziek als uitvoerder zowel als luisteraar.

Stacks Image 63


De Houtblazers zijn
een thema-afdeling van
Lid van de Cultuurraad Beersel

Stacks Image 71

Voor je agenda